Диагностично-Консултативен Блок

Приемно консултативни кабинети

 • Терапевтичен консултативен кабинет
 • Хирургичен консултативен кабинет
 • Акушеро-гинекологичен консултативен кабинет
 • Неврологичен консултативен кабинет
 • Педиатричен консултативен кабинет

 

Медико-диагностични и медико-технически лаборатории

 

Клинична лаборатория с ІІ-ро ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Клинична лаборатория”

Извършва се лабораторна диагностика със съвременна апаратура ; с възможности за КГА, хемостазеология, ликворно изследване, хормонална диагностика;
Началник кл.лаборатория: Д-р Галина Пешева
телефон 0894 732011

Отделение за образна диагностика с І-во ниво на компетентност в изпълнение на мед.стандарт „Образна диагностика”

 • Сектор ултразвукова диагностика
 • Мамографски кабинет
 • Рентгеново отделение
 • Сектор компютърна спирална томография

Нач. отделение: Д-р Васил Дилов –специалист образна диагностика

Телефон: 0894 792001

Отделение за функционална диагностика

Сектор по неинвазивна функционална диагностика за ССС за ТЕ

 • ЕКГ кабинет
 • ЕЕГ кабинет
 • ЕМГ лаборатория
 • Кабинет доплерова сонография
 • Лаборатория за ФИД
 • К-т за ФГС и ФКС