Отделение по нервни болести

Отделение по нервни болести е с ІІ-ро ниво на компетентност в изпълнение на мед.стандарт по „Нервни болести” - 20 легла, в т.ч.:
• Интензивни легла - 3

ДЕЙНОСТ

Извършват се първични и вторични неврологични прегледи, диагностика, лечение и професионални грижи от медицинските специалисти на заболявания на централната и периферната нервна система. Осигурява спешна хоспитализация и интензивна терапия и за болни с остро разстройство на мозъчното кръвообращение.

Началник отделение: Д-р Маргарита Величкова-невролог,
тел.0894 792002

Ординатори: Д-р Галина Стоянова-невролог,тел.0894 792003
Д-р Иванка Хасекиева -невролог
Д-р Светлана Величкова – УНГ

Старша мед.сестра: Весела Ватева
Телефони:0894 792027

Обява

"Многопрофилна болница за активно лечение-Луковит" ЕООД обявява конкурс за следните длъжности

Виж цялата обява тук

Обява

"Многопрофилна болница за активно лечение-Луковит" ЕООД търси да назначи лекар - акушерство и гинекология в АГ кабинет

Виж цялата обява тук

Обява

"Многопрофилна болница за активно лечение-Луковит" ЕООД търси да назначи магистър-фармацевт за болнична аптека

Виж цялата обява тук

Обява

"Многопрофилна болница за активно лечение-Луковит" ЕООД търси да назначи помощник-фармацевт за болнична аптека

Виж цялата обява тук

Обява

"Многопрофилна болница за активно лечение-Луковит" ЕООД гр. Луковит  ОБЯВЯВА публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от три години на недвижим имот находящ се в гр. Луковит-а именно помещение за търговска цел с площ от 55 кв.м., находящо се на първи етаж в Поликлинична сграда на МБАЛ-Луковит ЕООД гр. Луковит.

Виж цялата обява тук