Хирургично отделение

Хирургично отделение е с І-во ниво на компетентност в изпълнение на „Общи медицински стандарти по хирургия”-15 легла.

В отделението се извършва дейност по мед.специалност „Анестезиология и интензивни грижи” отговаряща на І-во ниво на компетентност в изпълнение на мед.стандарт по „Анестезиология и интензивни грижи”.

ДЕЙНОСТ

Хирургично отделение осигурява планова и спешна хирургична помощ на пациентите.

Извършват се първични, вторични и консултативни прегледи; диагностика, консервативно и оперативно лечение на болни със заболявания на стомашно-чревния тракт, както и хепатобиларна патология, включително и на панкреаса.

Оперативно лечение на: дефекти на коремната стена, мекотъканни травми и заболявания, гнойносептични заболявания; заболявания на млечната и щитовидна жлеза, остри и хронични венозни и артериални заболявания на крайниците; оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдови реконструкции.

За осъществяване на лечебно-диагностичната си дейност, отделението използва съвременна лапароскопска апаратура.

Пациентите се обслужват от висококвалифициран медицински персонал.

Началник отделение: Д-р Данаил Динков-хирург
Тел.0894 792005

Ординатори: Д-р Соня Филипова-хирург,тел.0894 792019
Д-р Иван Иванов-хирург,тел.0894 792010
Д-р Диана Дончева-анестезиолог-реаниматор,тел.0894 792006

Старша мед.сестра – Мария Борисова
Телефон:0894 792029