Административни услуги

Услуги

Ценоразпис

All Stories

Покана

21.09.2023 г.

Покана за предоставяне на оферти за доставка на хартия, канцеларски материали и медицински формуляри

Виж цялата обява тук

Техническа спецификация

Образец

11.10.2023 г.

Договор

 

Обява

13.02.2023 г.

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот за извършване на търговска дейност, предоставен за управление на “МБАЛ – Луковит“ еоод, гр. Луковит

Виж цялата обява тук

Заповед

Протокол

 

Обява

за прекратяване на конкурс за заемане на длъжности в "Многопрофилна болница за активно лечение-Луковит" ЕООД

Виж цялата обява тук

 

Обява

"Многопрофилна болница за активно лечение-Луковит" ЕООД обявява конкурс за следните длъжности

Виж цялата обява тук

 

Обява

"Многопрофилна болница за активно лечение-Луковит" ЕООД търси да назначи лекар - акушерство и гинекология в АГ кабинет

Виж цялата обява тук

 

Обява

"Многопрофилна болница за активно лечение-Луковит" ЕООД търси да назначи магистър-фармацевт за болнична аптека

Виж цялата обява тук

 

Обява

"Многопрофилна болница за активно лечение-Луковит" ЕООД търси да назначи помощник-фармацевт за болнична аптека

Виж цялата обява тук