Административно-стопански блок

Администрация и Счетоводство

gl chetГлавен счетоводител:Димитрина Йотова

Телефон:0894 792030

Счетоводство и личен състав

Помощни обслужващи звена

Пералня

Автоклав

Станция медицински газове

Централно парно на газ 

Автопарк