Акушеро-гинекологично отделение

Акушеро - гинекологично отделение е с І-во ниво на компетентност в изпълнение на мед.стандарт по "Акушерство и гинекология"- 15 легла,в т.ч.

• Родилен сектор -4 легла
• Неонатологичен сектор - 4 легла
• Гинекологичен сектор - 2 легла
• Сектор Патологична бременност -5 легла

ДЕЙНОСТ

Отделението осигурява качествена акушеро -гинекологична помощ на нуждаещите се.

Осъществява ранна и висококвалифицирана диагностика на нозологичните единици и адекватна лечебна дейност.

Родилната зала е оборудвана с реанимационна система, осигуряваща аспирация, подаване на кислород, директна топлина за първи грижи за новороденото.

В сектор патологична бременност чрез ултразвуково изследване се проследява развитието на плода.

Висококвалифициран екип от медицински специалисти осъществява диагностика и лечение на възпалителни заболявания, оперативно лечение на преканцерозни, доброкачествени новообразувания и други заболявания на женските полови органи, прекъсване на бременност по желание и при медицински показания.

Началник отделениеД-р Димитър Василев
тел.0894 792007

Ординатор: Д-р Йордан Икономов- акушер-гинеколог

Старша акушерка: Лиляна Коцева-0894 792032
Телефон: 0894 792032